Bevegelse viktigere enn trening

Det er ihvertfall en av konklusjonene fra en studie på 36 000 personer gjort ved Norges Idrettshøyskole, skriver Forskning.no

» – Det enkle budskapet, sier Ulf Eklund, er at man bør sitte mindre og bevege seg mer og oftere. Men man trenger ikke «trene». «

Effekten er størst hos de som beveger seg minst, noe andre studier også viser, men det som er spesielt med denne studien er at det skal mindre til enn man tidligere har trodd. Selv aktivitet med lav intensitet reduserer risikoen for død betydelig, selv rolig gange har effekt.

Studien er ikke gjort via selvrapportering, men ved hjelp av akselerometere festet til kroppen hvilket normalt gir nøyaktige data på aktivitetsnivå. Aktivitetsarmbånd fungerer i stor grad på samme måte og vil kunne gi den enkelte oversikt over hvor mye man er i aktivitet hver dag.

Vår erfaring er at de fleste kan øke aktivitetsnivået sitt ved enkle tiltak, ofte bare ved å bli bevisst på en del valg vi gjør i hverdagen, noe vi blant annet har skrevet om her: 3-tips for mer bevegelse på kontoret.

Sitter du for mye i hverdagen, har du mye skjermtid og ønsker å forebygge ryggplager?

Har du hev-senkbord har du allerede løsningen for å sitte mindre, Svai bevegelsesbrett gjør det enklere å stå aktivt når du jobber.