Balanse og alder henger tett sammen

Hvor gammel er balansen din?

Jeg trodde jeg hadde ganske god balanse. Jeg tok feil.

Pelikantesten er avslørende.

Balansen svekkes nemlig gradvis med alderen. Faktisk så svekkes den så forutsigbart at balansen i stor grad kan si hvor gammel du er.

Testen som brukes av forskere er enkel: Stå på en fot og lukk øynene. Du kan bevege armene, men ikke flytte foten du står på. Under ser du antall sekunder folk i ulike aldrer klarer.

Antall sekunderAlder
470
565
760
855
950
1245
1640
2230-35
2825-30

For å redusere feil på enkeltmålinger tar man gjerne gjennomsnitt av tre målinger.

Det er selvsagt individuelle forskjeller og testen gjelder på gruppenivå, men med en så enkel test kan du altså måle hvordan du ligger an i forhold til din egen aldersgruppe.

Scorer du godt her og har god funksjonsevne ellers, har du gode odds for å leve lenger enn snittet (selv om sammenheng mellom faktorer ikke er det samme som årsaksforhold).

Forskerne anbefaler å trene balanse så tidlig som mulig, men helst allerede fra 30-40-årsalderen hvor balansen begynner å svekkes betydelig.

Flere studier peker på sammenhengen mellom stillesitting og dårlig funksjonsnivå og balanse.

Sitter du mye på jobb bør du aktivt ta grep for å begrense sitting. Med bevegelsesbrettet Svai blir det lettere å stå aktivt, noe som aktiverer hele kroppen og også bidrar til bedre balanse.

Les mer om Svai HER

Prøv selv, kanskje du får deg en overraskelse.

Programmet Evig Ung på Nrk tar for seg blandt annet denne balansetesten som av mange kalles pelikantesten. Link