Nye anbefalinger om stillesitting

Helsedirektoratet har nylig publisert nye anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting. Det er velkjent at en stillesittende livsstil kan øke risikoen for helseproblemer som hjertesykdommer og type-2 diabetes. Derfor er det viktig å få nok fysisk aktivitet og redusere tiden man tilbringer sittende.

Helsedirektoratet anbefaler at voksne skal være fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag, og at de skal redusere tiden de tilbringer sittende til maksimalt fem timer om dagen. Dette kan oppnås ved å reise seg og bevege seg hver halve time, eller ved å ta trappene i stedet for heisen.

Men det er ikke bare voksne som bør følge disse anbefalingene. Helsedirektoratet påpeker også at barn og unge bør være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag og redusere tiden de tilbringer sittende til maksimalt to timer om dagen.

Det er viktig å merke seg at dette ikke bare gjelder trening eller idrett. Fysisk aktivitet kan være alt fra å gå eller sykle til jobb, å ta trappene i stedet for heisen, til å danse eller gjøre husarbeid. Viktigst av alt er at man beveger seg og reduserer tiden man tilbringer sittende.

Så neste gang du finner deg selv sittende i flere timer, husk at hvert eneste minutt teller når det gjelder å redusere risikoen for helseproblemer. Reis deg, arbeid stående, beveg deg og følg Helsedirektoratets anbefalinger for å ta vare på din egen helse.

Ved å arbeide stående reduserer du tiden sittende og har du hev-senkskrivebord er muligheten til å variere tiden foran skjerm til stede. Vårt egenutviklede Svai balansebrett gjør det enklere å jobbe stående, les mer om Svai HER eller tips til en mer aktiv kontorhverdag HER